29.01.2019 - 08.02.2019

Українська мова

5 А, Б клас

Повторити орфограми; вивчити §26 – 29.

§24, вправи 327, 337 (письмово)

6 А, Б клас

Повторити §22, 23 с. 105 – 135.

§24, 25 опрацювати; вправи 299, 304 (письмово); вправи 305, 313 (усно)

7 А, Б, В клас

Повторити §26 – 28, с. 149 – 157.

Опрацювати §29 – 30, с. 158 – 167.

Вправи 336, 357, 358 (письмово).

8 А, Б клас

Повторити орфограми, рубрику «Правильно/неправильно», §18 – 23

Опрацювати §30, 32, 33, с. 104 – 107, с. 110 – 114.

Вправа 2 на с. 115 (виконати завдання вправи).

9 А, Б клас

Повторити §13 – 24.

Вивчити §25-26, с. 163 – 167.

Вправа 293, 298 (письмово виконати завдання)

Українська література

5 А, Б клас

Повторити літературознавчі терміни.

О.Олесь вивчити поезії зі с. 137 – 142.

О.Олесь, прочитати та проаналізувати драму-казку «Микита Кожум’яка»

6 А, Б клас

Повторити літературознавчі терміни.

Опрацювати с. 111 – 120

Прочитати казки-притчі Е.Андієвської «Говорюща риба», «Казка про яян»; дати відповіді на запитання після творів; с. 113 вивчити теорію літератури.

7 А, Б, В клас

Повторити літературознавчі терміни.

Читати та переказувати Б.Лепкий «Мишка».

Л.Костенко «Дощ полив…», «Чайка на крижині», читати та аналізувати.

8 А, Б клас

Повторити літературознавчі терміни

М.Коцюбинський с. 111 – 133 (переказувати біографію, прочитати повість, підготуватись до уроку розвитку мовлення на тему «Власне висловлювання про проблему вибору людини і можливості її досягнення в сучасних умовах»)

9 А, Б клас

Повторити літературознавчі терміни

Підготуватися до дискусії на тему «Проблема вибору людини (за повістю «Тарас Бульба»)»

Т.Шевченко (переказувати біографію); с. 192 – 198, аналізувати «Іван Підкова»

Німецька мова (основна)

5 А, Б клас

Повторити особові займенники у називному давальному та знахідному відмінках. Написати привітальну листівку

7 В клас

Опрацювати тему: « що належить до хороших манер»? ст. 85 впр 2

8 А, Б клас

Підготуй інформацію про українського та німецького письменника.

9 А, Б клас

Підготуватися до словникового диктанту з теми « мої шкільні (друга)узі»

6 А, Б клас

вивчити слова ст.128;130; опрацювати теми на ст.128-135

7 А, Б клас

вивчити слова ст..83;85;93.Опрацювати теми на ст..83-93

Німецька мова (друга)

5 А, Б клас

Повторити порядкові числівники, та пори року.

7 В клас

Повторити про шкільні оцінки та предмети в Німеччині та Україні.

8 А, Б клас

Опрацювати тему « весняні свята»

9 А, Б клас

Опрацювати тему « які в тебе плани»

6 А, Б клас

вивчити слова ст. 104;106;110;112.опрацювати теми на ст.104;106;110.

7 А, Б клас

вивчити слова ст.89;91;95;98;100.Опрацювати теми на ст..87-103.

Англійська мова (основна)

5 А клас

ст.125, 126 правило про The Past Simple Tense, Ст. 131, 132, 134 вивчити Неправильні дієслова.

5 Б клас

ст.125, 126 правило про The Past Simple Tense, Ст. 127, 128, 130 вивчити Неправильні дієслова.

6 А,Б клас

повторити види спорту; зробити проект на А4 «Мій улюблений вид спорту».

7 А, Б, В клас

ст. 211 «Розділові запитання» вивчити правило; ст. 97, 101 вивчити слова.

8 А, Б клас

ст. 122 повторити правило про активний та пасивний стан; ст. 132,133 вивчити діалог у парах.

9 А, Б клас

проект на А4 «Винахід 20 -21 ст.»

Англійська мова (друга)

5 А, Б клас

повторити місяці та дні тижня

6 А, Б клас

написати розпорядок робочого дня та вихідного дня.

7 А, Б, В клас

ст. 60 повторити правило про Майбутній простий час; підготувати інформацію про сиситему освіти в Україні.

8 А, Б клас

ст.138 вивчити правило про простий майбутній час

9 А, Б клас

ст.62,63 прочитати твір «Принц Каспіан»; ст. 194–196 записати слова

Математика

5 А клас

Ст. 184-185, № 779-792, Ст. 187 , тестові завдання № 4

5-Б клас

Ст. 213-214 опрацювати. Виконати №914, 917, 919,922,935,937,939,943,949

6 А, Б клас

Опрацювати ст. 224-228, повторити ст. 213-215, №792, 794, 797, 809, 811, 813

Алгебра

7 Б клас

Ст.152-153 опрацювати. Виконати №826,831,833,836

Ст.160-163 опрацювати. Виконати №853,855,857

7 А, В клас

Повторити ст. 114-116, 120, № 704, 705, № 1-12 ст 126-127

8 А клас

§ 16, Ст. 125 – 128, № 513 – 531

8 Б клас

Ст.115-118 опрацювати. Виконати №476,478,482,488,495

9 А клас

§ 17, Ст. 170 – 171, №17.15 – 17.48

9 Б клас

Ст.159-162 опрацювати. Виконати №16.24,16.26

Ст.166-168 опрацювати. Виконати №17.2,17.4,17.6,17.8

Геометрія

7 Б клас

Ст.81-84 повторити. Виконати №241

Ст. 124-127 опрацювати. Виконати №359,365.367,370

7 А, В клас

Повторити ст. 109-111, №309, 310, 315, 316

8 А клас

§ 13, Ст. 128 – 130, № 588 - 620

8 Б клас

Ст.137-139 опрацювати. Виконати №665,666,670

Ст.145-149 опрацювати. Виконати №709,711,713,717,725,729,736

9 А клас

§ 19, Ст. 166, № 664 – 694

9 Б клас

Ст.154-157 повторити. Виконати №649,651

Ст.163-165 опрацювати. Виконати №666,667,671,673

Географія

7 А, Б, В клас

перечитати параграфи про Австралію (28-31); вивчити про Антарктиду (32-33).

6 А, Б клас

читати параграфи 28, 29, 30, 31; спробувати розібратися із завданнями на ст.122 підручника.

8 А, Б клас

Ґрунтові ресурси України §33. Рослинний покрив §34. Тваринний світ §35. Ландшафт як просторово-цілісна система §36.

9 А, Б клас

Кольорова металургія§24. Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні §25. Хімічне виробництво §26 (с.142-146)

Зарубіжна література

5 А, Б клас

1) Прочитати роман "Полліанна".

2) Опрацювати підручник на стор.175-187.

6 А, Б клас

1) Прочитати Джека Лондона "Жага до життя", Гаррієт Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома".

2) Опрацювати підручник на стор.116-130.

7 А, Б, В клас

Опрацювати тему «Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання» (підр.ст.181-186), вивчити напам’ять вірш К. Симонова «Жди мене…» (усім обов’язково), «Р.Бернса «Любов» або Г.Гейне «Коли настав чудовий май…» (за власним вибором).

8 А, Б клас

Опрацювати тему «В.Шекспір. Сонети 66,116,130» (підр. ст 151-180, вивчити напам’ять сонет В.Шекспіра 66, прочитати трагедію «Ромео і Джульєтта».

9 А, Б клас

Опрацювати тему «М.В.Гоголь. Петербурзький етап життя і творчості письменника» (підр.ст.158-196), прочитати п’єсу «Ревізор».

Біологія

6 А, Б клас

§§31,32,33,34; вивчити основне до параграфів . Ст142, 146-147, 151-152

7 А, Б, В клас

§§31,32,33,34; прочитати, виписати в зошит визначення термінів і понять біологічного словничка. Ст 130, 134,137 ,147

8 А, Б клас

§§ 19,20,21,22,23 вивчити таблицю ст. 76-77. Розв’язати тести ст.80-81

9 А, Б клас

§§31,32,33,34,35 опрацювати за запитаннями «Перевірити свої знання» після параграфів. Висновки після параграфів записати в зошит.

Фізика

7 А, Б, В клас

§16-18 опрацювати., Вправа 16-17 розв’язати задачі.

8 А, Б клас

§22-24 опрацювати. Вправа 22-24 розв’язати задачі

9 А, Б клас

§24-26опрацювати., Вправа 24-26 розв’язати задачі.

Основи здоров’я

5 А клас

опрацювати параграф 18

6 А клас

опрацювати параграф 18

7 А клас

опрацювати параграф 17-21

8 Б клас

опрацювати параграф 15-17

9 А клас

опрацювати параграф 23

5 Б клас

Параграф 20, 21 с

6 Б клас

параграф 22

7 Б, В

параграф 17

8 А клас

параграф 13, повтор параграф 11-13

9 А клас

параграф 17, 18

Історія України

5 А, Б клас

Опрацювати §18, виконати завдання на с. 105 (І,1).

7 А, Б, В клас

Опрацювати §14, 16, скласти таблицю «Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.».

Галузь культури Характерні ознаки Найвідоміші пам’ятки
1. Архітектура
2. Образотворче мистецтво
8 А, Б клас

Опрацювати §20, §22 (Продовжити хронологічну таблицю «Події 1650-1651 рр.»).

9 А, Б клас

Опрацювати §15.

Всесвітня історія

6 А, Б клас

Опрацювати §33,34.

9 А, Б клас

Повторити §20-26, виконати завдання по контурним картам.

Правознавство

9 А, Б клас

Опрацювати §18,19.

Хімія

7 А клас

опрацювати параграф 21-22

7 Б клас

опрацювати параграф 20

7 В клас

опрацювати параграф 20

8 А клас

опрацювати параграф 12

8 Б клас

опрацювати параграф 12

9 А клас

опрацювати параграф 26-27, письмово ст. 155 впр. 297

9 Б клас

опрацювати параграф 26-27, письмово ст. 155 впр. 297

Інформатика

5 А, Б клас

Створити в текстовому редакторі Microsoft Word таблицю – Розпорядок Дня: 1 колонка – Година, 2 колонка – Дія.

6 А, Б клас

Створити презентацію на довільну тему з використання анімації об’єктів на слайдах та переходів слайдів.

7 А, Б, В клас

1) Опрацювати підручник на стор.39-46.

2) Виконати роботу на стор.47 (Створення інформаційної моделі для вивчення вимірювальних приладів на уроках фізики).

8 А, Б клас

Створити відеоролик на довільну тематику (тривалість – 5хв).

9 А, Б клас

Створити модель механічного годинника в графічному редакторі Paint.

Кiлькiсть переглядiв: 1306